‘Nu-even-Ik’ coachingsprogramma voor mantelzorgers

[testimonial name=”Rapport ‘Mantelzorg uit de doeken'” company=”het sociaal en cultureel planbureau, Den Haag 2010″]”Het verlenen van hulp kan op den duur kan leiden tot een zware belasting van de mantelzorger. In 2008 voelden ruim 450.000 mantelzorgers zich ernstig belast. Zij ervaren dat de zorg teveel op hun schouders komt te rusten,dat hun zelfstandigheid in de knel raakt en dat de zorgverlening ten koste gaat van hun gezondheid en conflicten oplevert op het werk of in de thuissituatie.”[/testimonial]

 

 

Het werk van de mantelzorger is bewonderenswaardig en positief, maar brengt ook een risico met zich mee. Want steeds meer accepteren en uzelf wegcijferen, dat houdt uiteindelijk niemand vol. Mantelzorgers geven vaak te laat aan dat ze het niet meer volhouden, omdat ze denken dat het inschakelen van hulp een zwakte is. Bent u een mantelzorger die voelt dat een betere balans nodig is? Weet dan dat u niet de enige bent!

En misschien denkt u nu…. “ ik heb helemaal geen tijd om langer bij mezelf bij stil te staan”. “Ik moet gewoon door, dus wat maakt het uit?”  Toch is het belangrijk dat u af en toe even ruimte maakt om stil te staan bij uw eigen energie en gezondheid. Want ook al heeft u weinig tijd en energie en moet u door als mantelzorger, u wilt ook straks in staat zijn voor die ander te zorgen. Twinckl Coaching helpt u daarbij!

Nu-even-Ik!
Twinckl Coaching ontwikkelde speciaal voor mantelzorgers het coachingsprogramma Nu-even-Ik!.
Dit programma biedt u de kans om uw situatie met meer afstand te bekijken en te zien hoe u zich staande houdt.

Begeleid door een life-coach staat u stil bij:

  • hoe het met u gaat en hoe u zich staande houdt;
  • wat u energie kost en wat u energie geeft;
  • hoe u de balans tussen beide nóg beter kunt bewaken;
  • hoe u op dit moment voor uzelf zorgt;
  • hoe u de mantelzorg nog beter kunt combineren met goed zorgen voor uzelf.

Zo gaat u na Nu-even-Ik! naar huis met voldoende houvast om in de drukte van alledag óók goed voor uzelf te blijven zorgen.

Er zijn twee Nu-even-Ik! programma’s voor mantelzorgers:
1. Groepsprogramma
2. Individueel programma