Jouw vragen, jouw proces

Bij Twinckl Coaching staat in een professioneel en persoonlijk traject centraal wat jij wilt leren en bereiken. We werken samen aan voor jou belangrijke ontwikkeldoelen zodat je daar komt waar je eigenlijk wilt zijn.

Authentiek

Twinckl Coaching helpt je aan meer inzicht in wie jij bent.

Doelgericht

Weten wat jij wil bereiken en zien hoe je daar komt.

In balans

Kunnen voelen wat er in jou gebeurt en hiernaar durven handelen.

Life Coaching

Life Coaching gaat over persoonlijke groei en ontwikkeling binnen de belangrijkste gebieden van het leven. De vragen die aanleiding geven tot een coachingstraject kunnen zowel privé, werk- en/of relatie gerelateerd zijn.

Het doel is meer levensgeluk te vinden en een meer pro-actieve levenshouding te ontwikkelen. In coaching worden geen adviezen gegeven, maar wordt er gezocht naar de persoonlijke bron en drijfveren. Je hebt de antwoorden op je vragen reeds in je bezit, alleen lukt het niet altijd deze zelf te vinden.

In coachingssessies maakt de lifecoach gebruik van allerlei tools en (gesprek)technieken om je te begeleiden naar de antwoorden op jouw vragen. Life Coaching is toekomstgericht; Waar sta je nu? Waar wil je eigenlijk zijn? En wat kan helpen om daar te komen?

Het pro-actief vormgeven van je eigen levenspad is positief van invloed op het geluksgevoel en succes. In de coachingssessies wordt niet alleen via praten en denken gewerkt aan groei en ontwikkeling. Belangrijk is het werken via het (door)voelen van alles wat er is, om zo meer contact maken met je ziel te bevorderen.

Betrokken bij: