De coaching die ik aanbiedt zou ik willen omschrijven als:

Probleemoplossend, rust- en richtinggevend, vanuit verbinding open kijken en met humor belichten.

Als Lifecoach werk ik met mensen aan het vergroten van hun authenticiteit. Wie ben je werkelijk? Waar wil je zijn? En wat belemmert jou om daar te komen? Om te kunnen en mogen denken, voelen en doen wat jij wilt?

En eigenlijk maakt het daarbij niet uit of de vraag werk-, relatie- of algemeen privé gerelateerd is.

Door samen uitgebreid stil te staan bij wat jouw vraag precies is, kan ik invoelend verbinden met alles wat er speelt. Door dit zorgvuldig te verwoorden en aan jou terug te geven, ontstaat duidelijkheid en dit geeft vaak al rust. Meestal is na één of twee gesprek(ken) al wel duidelijk waar in de kern de aanknopingspunten voor ontwikkeling liggen. Door hier in een aantal sessies over door te praten en in oefeningen nog meer duidelijk te laten worden, kun jij zelf met meer grip aan de slag.

Ik houd er daarbij erg van om alles wat er is heel serieus te nemen, maar ook met humor te relativeren. Vooral ook te kijken naar alles wat er wél is en verstand en gevoel weer meer samen te laten werken. Soms is het ook handig om “vergeten” kanten van iemand weer plek en stem te geven om zo ontwikkeling en groei te stimuleren. Dit alles steeds gericht op wat voor jou nodig is om (nog) steviger en authentieker in je leven te staan. Zodat je met meer vertrouwen keuzes kunt maken en met meer “twinckl” stappen kunt zetten.

Dus heb je een (concrete) vraag of loop je al langer rond met het (vage) idee dat je graag eens samen met iemand anders bepaalde aspecten van jouw leven onder de loep wil nemen, neem dan (vrijblijvend) contact op.